Vrijwilligers

Wij zoeken jouDe DBO zal volledig draaien op de inzet van vrijwilligers uit de gemeenschap Velswijk/Wittebrink. De inzet van al deze vrijwilligers is dan ook van levensbelang voor het voortbestaan van de DBO Velswijk. Daarom is het noodzakelijk de vrijwilligers te blijven betrekken bij het reilen en zeilen van de organisatie onder het motto “voor Velswijk door Velswijk”. Voorwaarde hiervoor is dat de gehele DBO zo plat mogelijk is ingericht met een duidelijke omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en commissies. Daarnaast is de organisatie natuurlijk gebaat bij een open communicatie en goede overleg structuur.
Om de vrijwilligers te blijven betrekken is een onderdeel van de DBO’s een jaarlijks te organiseren “vrijwilligersdag”. Daarnaast heeft de DBO als taak op zich genomen om de jeugd van Velswijk meer te laten betrekken bij de DBO. Dit kan door o.a. het opnemen van zoveel mogelijk jeugd in het bestuur/commissies.