DBO

De Dorps Belangen Organisatie (DBO) Voor Velswijk Door Velswijk is eind 2013 opgericht. De DBO heeft zich tot doel gesteld om het buurthuis D’n Draejer open te houden voor de gemeenschap op basis van een gezonde exploitatie. Hierdoor blijft het mogelijk dat de huidige organisaties en verenigingen gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten binnen D’n Draejer.

Daarnaast heeft de DBO als doel de leefbaarheid in de gemeenschap Velswijk en Wittebrink op niveau te houden.
De gemeente Bronckhorst heeft zich tot doel gesteld om de leefbaarheid in de kleine kernen op niveau te houden. Daarvoor is de gemeente pro-actief aan het stimuleren dat er binnen de kleine kernen van de gemeente Brockhorst een DorpsBelangenOrganisatie (DBO) actief is. Hiervoor heeft de DBO ook een convenant gesloten met de Gemeente Bronckhorst.

Een Dorpsbelangenorganisaties biedt aan bewoners van Velswijk/Wittebrink de mogelijkheid zich met de leefbaarheid van hun woonomgeving bezig te houden door o.a.:
• die leefbaarheid en het belang daarvan onder de aandacht te brengen
• betrokkenheid bij de leefbaarheid van de woonomgeving te bevorderen
• mensen verantwoordelijkheid te laten dragen voor een goede leefbaarheid

De leefbaarheid van de kern Velswijk/Wittebrink is afhankelijk van:
• de mate van betrokkenheid van de bewoners
• het beleid van de (lokale) overheid
• de beschikbaarheid van middelen

Opkomen voor het belang van een goede leef- en woonomgeving kan zich dus richten op zowel de inwoners van Velswijk als de lokale overheid en andere instellingen en organisaties, zoals bijvoorbeeld het schoolbestuur. De DBO heeft hierin een signalerende en coördinerende rol.

De DBO wordt in zijn geheel gerund door vrijwilligers uit de gemeenschap waardoor de betrokkenheid vanuit Velswijk/Wittebrink geborgd is en een gezonde exploitatie op langere termijn mogelijk is.
logo dbo