Commissies

Onder leiding van het algemeen bestuur zijn een zestal Commissies gevormd. De verschillende commissies staan onder leiding van één aanspreekpunt per commissie. Het aanspreekpunt per commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten welke behoren tot de desbetreffende commissie en het inschakelen van de vrijwilligers binnen de commissie.
De commissies kunnen elkaar natuurlijk op de verschillende gebieden ondersteunen, dit aangevuld met de nodige vrijwilligers (bewoners Velswijk).

De commissies zijn ingedeeld als volgt:


Onderhoud en schoonmaak

Gemeente en verenigingen

Evenementen en Velswieksfeest

Horeca

ICT