Bestuur en Organisatie

Het Algemeen Bestuur van de DBO bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Onder leiding van het algemeen bestuur zijn een vijftal Commissies gevormd. De verschillende commissies staan onder leiding van één aanspreekpunt per commissie. Het aanspreekpunt per commissie is verantwoordelijk voor alle activiteiten welke behoren tot de desbetreffende commissie en het inschakelen van de vrijwilligers binnen de commissie.
De commissies kunnen elkaar natuurlijk op de verschillende gebieden ondersteunen, dit aangevuld met de nodige vrijwilligers (bewoners Velswijk).

Hieronder staat de structuur weergegeven van de gehele DBO, inclusief de verschillende commissies;

Organogram DBO 2023

Aanspreekpunt Algemeen Bestuur DBO:
Patrice van Schie (Voorzitter)
Willeke van Schie (Secretaris)
Niky van der Toorn (Penningmeester)
Email; draejer@velswijk.nl