DBO – Dorps Belangen Organisatie

De Dorps Belangen Organisatie (DBO) Voor Velswijk Door Velswijk is eind 2013 opgericht. De DBO heeft zich tot doel gesteld om het buurthuis D’n Draejer open te houden voor de gemeenschap op basis van een gezonde exploitatie. Hierdoor blijft het mogelijk dat de huidige organisaties en verenigingen gebruik kunnen blijven maken van de faciliteiten binnen D’n Draejer.

Daarnaast heeft de DBO als doel de leefbaarheid in de gemeenschap Velswijk en Wittebrink op niveau te houden. Een Dorpsbelangenorganisaties biedt aan bewoners van Velswijk/Wittebrink de mogelijkheid zich met de leefbaarheid van hun woonomgeving bezig te houden door o.a.:
• die leefbaarheid en het belang daarvan onder de aandacht te brengen
• betrokkenheid bij de leefbaarheid van de woonomgeving te bevorderen
• mensen verantwoordelijkheid te laten dragen voor een goede leefbaarheid

De leefbaarheid van de kern Velswijk/Wittebrink is afhankelijk van:
• de mate van betrokkenheid van de bewoners
• het beleid van de (lokale) overheid
• de beschikbaarheid van middelen

Vliegerfoto van Velswijk door Cees Cuppens
Foto door Cees Kuppens